Які дії виконуються при обслуговуванні систем вентиляції, документальне оформлення послуг

155

Зміст

 • Надання ліцензії на виконання робіт
 • Оформлення договору на обслуговування системи
 • Регламент технічного обслуговування
 • Регламент робіт з технічного обслуговування вентиляторів в вентиляційних системах
 • Необхідність ведення журналу обліку
 • Заходи безпеки при обслуговуванні

Для того щоб проводити якісне обслуговування системи вентиляції слід мати спеціальні знання та вміння. Проводити роботи, пов’язані з діагностикою, ремонтом системи вентиляції може виключно майстер, який отримав на це дозвіл. У більшості випадків клієнт проводить укладення договору з виконавцем на надання послуг з обслуговування системи вентиляції. Враховуючи важливість цього елементу кожного будинку був створений певний регламент надання таких послуг, про який поговоримо далі подробною

Надання ліцензії на виконання робіт

Врізка: Важливо: Займатися сервісним обслуговуванням можна тільки в тому випадку, якщо особа або організація отримала відповідний дозвіл (ліцензію) на виконання таких робіт. Встановлені заходи дозволяють застерегти замовника від неякісних послуг.

Надання ліцензії на виконання робіт

Отримати ліцензію на надання послуг у сфері обслуговування вентиляції можна при наданні нижчезазначених документів:

 • Копія документа, що відображає статут підприємства.
 • Копія договору установи.
 • Копія свідоцтва про видачу ОГРН.
 • При реєстрації підприємства проходить занесення інформації в ЄДР юридичних осіб. Потрібна копія свідоцтва про внесення змін.
 • Копія документа, званого ІПН/КПП.
 • Копія свідоцтва, у якому зазначається факт присвоєння коду КВЕД.
 • Виписка з державного реєстру. При цьому важливо зазначити, що дійсна виписка протягом лише 14 днів.
 • Якщо були проведені кадрові перепланування, то надається копія такого документа. Також потрібні копії про зміни в статутної документації, створенні підприємства.
 • Багато організацій мають фізичну адресу. Для його встановлення слід надати копію договору оренди або купівлі нерухомості.
 • Копії документів, що вказують на утворення генерального директора.
 • Копії документів, які підтверджують, що головні фахівці мають відповідну освіту.
 • Розрахункові рахунки.
 • Паспортні дані основних фахівців і генерального директора для встановлення їх особи.
 • Важливо врахувати, що всі документи мають бути нотаріально засвідченими. В іншому випадку вони не будуть вважатися правомірними. В даному випадку ліцензія має стандартний вигляд. Поданий пакет документів розглядається протягом 30 днів. Тільки після того, як буде отримана ліцензія організація чи окрема особа може надавати послуги з обслуговування вентиляційних систем.

  Оформлення договору на обслуговування системи

  Як раніше було зазначено, що роботи можуть проводитися тільки при оформленні договору між клієнтом і виконавцем. При цьому документ може містити подану нижче інформацію:

  • Предмет договору. Цей пункт містить інформацію, яка відображає суть договору: виконання одноразової роботи, постановка на гарантійної обслуговування і так далі.
  • Обов’язки сторін. Важливий пункт, який відображає те, які роботи будуть виконані, як буде проводитись оплата, хто буде поставляти необхідні деталі і так далі.
  • Схема розрахунку та загальна вартість робіт, якщо вона одноразова. Важливо відзначити, що в цьому пункті будуть вказані приблизні розрахунки замовника. Все залежить від прийнятої схеми оплати послуг.
  • Порядок проведення процесу прийому роботи. Як правило, якість технічного обслуговування визначає приймальна комісія. Хто до неї має входити і які причини можуть стати в негативному вердикті приймальної комісії – всі ці та інші нюанси повинні зазначатися в даному розділі.
  • Відповідальність сторін також можна назвати важливим пунктом багатьох створюваних договорів співпраці. У цьому пункті часто вказується відповідальність виконавця за неякісне проведення роботи, допущення браку і при недотриманні термінів. Замовник відповідальний за надання умов для проведення робіт та своєчасну сплату.
  • Порядок вирішення спорів також встановлюється укладається в документі. Звичайно, останньою інстанцією стає суд, але дрібні проблеми можуть регулюватися без втручання третіх осіб.
  • Прикінцеві положення.
  • Адреси і реквізити. Як правило, зазначається юридична та фізична адреса обох сторін.
  • Додаток. У додатку вказуються документи, інші інформаційні носії, на утриманні яких проводиться складання одного з вищенаведених пунктів.
  Оформление договора на обслуживание системы

  Оформлення договору на обслуговування вентиляційної системи

  Як правило, роботою по складанню такого документа займаються юристи. Складений договір має юридичну силу і при недотриманні певних обов’язків кожна сторона може понести відповідальність, для чого проводиться судовий розгляд.

  Регламент технічного обслуговування

  Типовий регламент визначає те, яка робота і з якою періодичністю повинна проводиться. Важливо відзначити, що для кожного елемента системи складається власний регламент. Стандартна система вентиляції складається з наступних елементів:

 • Калорифер, який проводить нагрів повітря, що подається.
 • Вентилятор, який нагнітає повітря для створення тиску в системі.
 • Фільтри для відділення великих частинок в потоці.
 • Заслінка, яка може перекривати повітря або спрямовувати потік в потрібному напрямку.
 • Электрочасти створюють окрему систему, яка живить всі елементи і контролює правильність їх роботи.
 • Контролерів, що регулюють роботу вентиляційної системи.
 • Регламент технического обслуживания

  Технічне обслуговування вентиляційних систем

  Регламент складається на підставі загальних рекомендацій при безпосередньому укладенні договору між замовником і виконавцем.

  Роботи з обслуговування вентиляторів у вентиляційній системі мають наступний регламент:

  • Професіонали можуть візуально проводити огляд системи для виявлення основних моментів роботи. Періодичність виконання візуального огляду системи з фіксацією даних складає 1 раз в 3 місяці.
  • Основними проблемами системи можна назвати сильний нагрів основних елементів, виникнення сильної вібрації. Подібні явища фіксуються в створюваному журналі. Періодичність проведення огляду для виявлення вищенаведених проблем 1 раз в 3 місяці.
  • Деякі елементи конструкції можуть гнутися при роботі. Сильний вигин призводить до виникнення напруги в матеріалі. Для виявлення подібного явища проводиться візуальний контроль усіх гнучких елементів не рідше, ніж 1 раз в 3 місяці.
  • Рухоме елементи конструкції, а також різні кріплення також піддаються сильному зносу. Тому періодичність їх перевірки складає 1 раз в 3 місяці.
  • 1 раз в 3 місяці проводиться перевірка противовибрационных механізмів та різних кріплень. Також з даної періодичністю проводиться огляд всіх інших кріплень.
  • При виявленні найменших дефектів системи слід провести їх фіксацію укладається в журналі.
  • Ще однією деталлю, яка може виходити з ладу при довгій експлуатації обладнання, є підшипник. Характерною ознакою їх зносу можна назвати появу стороннього звуку. Перевірка підшипників подібним чином проводиться 1 раз в 3 місяці.
  • Багато механізми мають ремінний привід, який передає обертання від встановленого двигуна. Як правило, з часом ремені розтягуються, що призводить до серйозних втрат потужності. Огляд подібного елемента проводиться 1 раз в 3 місяці.
  • Ізоляція встановленого електродвигуна повинна бути постійно знаходиться в ідеальному стані. Для перевірки стану ізоляції проводиться періодичний огляд 1 раз в 3 місяці.
  • Контроль сили струму і інших параметрів мережі проводиться 1 раз в 6 місяців.
  • Дослідження всієї електропроводки проводиться 1 раз в 3 місяці. Перевірці піддаються основні параметри, а також з’єднувальні та інші елементи.
  • Незважаючи на подачу повітря під тиском у системі може накопичуватися пил. Огляд системи та її чистка проводиться 1 раз в 3 місяці.
  • Чистка зовнішньої поверхні проводиться 1 раз в рік.
  • Складання повного звіту про стан системи проводиться 1 раз в 3 місяці.

  Регламент робіт з технічного обслуговування вентиляторів в вентиляційних системах

  № п/п Найменування робіт Періодичність
  1 Візуальний контроль роботи з фіксацією результатів. 1 раз в 3 місяці
  2 Встановлення наявності нехарактерних звуків, перегріву вище +70 градусів і вібрації з письмовою фіксацією результатів. 1 раз в 3 місяці
  3 Візуальний контроль гнучких елементів з фіксацією результатів. 1 раз в 3 місяці
  4 Перевірка всіх рухаються частин, а також кріплень гайками, болтами та інших. 1 раз в 3 місяці
  5 Перевірка кріплень і противовибрационных механізмів. 1 раз в 3 місяці

  Окремі рекомендації стосуються регламентування роботи з обслуговування повітряних фільтрів і нагрівальних систем. Вони виглядають наступним чином:

 • Періодичний огляд для виявлення поломок і серйозних забруднень проводиться 1 раз в 3 місяці.
 • Контроль рівномірності нагріву повітряного потоку проводиться 1 раз в 3 місяці.
 • Огляд системи для виявлення факту витоку, а також проведення ремонту для зниження ймовірності появи подібної ситуації проводиться 1 раз в 3 місяці.
 • Відкачування повітря з контуру виконується 1 раз в 3 місяці.
 • З змійовика проводиться видалення бруду і пилу також 1 раз в 3 місяці.
 • Вимкнення вентиляторів також контролюється фахівцями 1 раз в 3 місяці.
 • Заміна фільтруючих елементів проводиться за потреби, але не рідше ніж 1 раз в 3 місяці виконується огляд.
 • Запис всіх виявлених відхилень у створеному журналі проводиться періодично.
 • Повітряні фільтри і нагрівальні системи слід ретельно перевіряти. При сильному засміченні фільтра його пропускна здатність істотно знижується. Також не варто забувати про те, що при порушенні роботи системи нагріву повітря є ймовірність виходу з ладу системи.

  Регламент работ по техническому обслуживанию вентиляторов в вентиляционных системах

  Перевірка вентиляційних систем

  Електричні механізми відповідають за багато функцій системи. Саме тому вони також піддаються ретельній перевірці. Раз у три місяці виконується робота наступного типу:

 • Контроль відкривання і закривання.
 • Проведення перевірки проводів, з’єднань.
 • Виконання досліджень, які визначають ступінь зносу.
 • Вимірювання, контроль, зміна порогових значень.
 • Контролери проводять діагностику системи для визначення особливостей роботи. Для забезпечення надійної роботи системи проводиться наступна робота: 1 раз в 3 місяці:

  • Виконується діагностика запобіжників.
  • Контроль різних установок і параметрів.
  • Зміна початкових параметрів.
  • Проведення досліджень, які пов’язані з роботою контролера.
  • Перевірка проводів, що живлять контролери.
  • Тестування системи на сумісність усіх елементів.
  • Виявлення та усунення забруднень.

  Ще важливими елементами конструкції можна назвати сенсори, термостати, гидростаты. Роботи, пов’язані з цими системами, також проводяться 1 раз в 3 місяці. Вони наступні:

 • Усунення забруднень.
 • Виконання діагностики для перевірки кріплень і їх посилення при необхідності.
 • Вимір характеристики на виході і їх звірка з встановленими нормами.
 • Заміна і ремонт розглянутих елементів при потребі.
 • Вищенаведені моменти відображають загальні правила, установлені для обслуговування вентиляційної системи. При складанні договору можуть бути внесені зміни. У цьому випадку регламент проведення робіт підтверджується обома сторонами.

  Необхідність ведення журналу обліку

  Існує три документи, які складаються при обслуговуванні вентиляційної системи:

 • Паспорт вентиляційної системи.
 • Журнал експлуатації.
 • Журнал технічного обслуговування.
 • Необходимость ведения журнала учета

  Необхідність ведення журналу обліку

  Усі проведені заходи, пов’язані з вентиляційною системою, реєструються в журналі. Саме введена інформація є регламентуючою інформацією. Журнал оформлюється спеціалістами, які виконують роботу з обслуговування вентиляційної системи. Акт технічного стану складається для того, щоб вказати основні експлуатаційні якості. Створений акт дозволяє складати рекомендації по обслуговуванню системи.

  Заходи безпеки при обслуговуванні

  Меры безопасности при обслуживании

  Заходи безпеки при обслуговуванні

  Провести роботи по обслуговуванню фахівці можуть згідно з встановленим графіком і рекомендаціям виробника встановленого обладнання. При цьому можна виділити наступні рекомендації:

  • Провести запуск і зупинку обладнання можна виключно в певній послідовності. Вентиляційна система повинна виводити всі шкідливі речовини з приміщення з високою швидкістю і великою ефективністю.
  • Агрегати, які встановлюються у вентиляційній системі, повинні перевірятися не менше ніж 1 раз у 4 тижні.
  • Калорифер, який проводь нагрівання повітря, перевіряється не рідше ніж 1 раз в 10 днів.
  • Чарункові масні фільтри також перевіряються з великою періодичністю.
  • Засміченість вентиляційних сіток перевіряється не рідше ніж 1 раз в 3 місяці. Слід відзначити той момент, що сильна засміченість призводить до суттєвого підвищення тиску в системі при нагнітанні повітря.
  • При перевірці системи на ступінь видаваного шуму визначається щільність прилягання всіх елементів. Звукопоглинальні плити та ущільнювачі можуть в ході експлуатації системи зношуватися. Всі пошкоджені матеріали слід відновити.

  Вищенаведені моменти слід враховувати при розгляді питання обслуговування вентиляційної системи. Правильність її роботи впливає на комфорт в приміщенні. Також при проведенні огляду приміщень на пожежну безпеку враховується те, що вентиляція повинна працювати ефективно і стабільно.