Паспортизація систем вентиляції

837

Зміст

 • Паспорти на системи вентиляції
 • Організація паспортизації
 • Оформлення паспорта на систему вентиляції
 • Особливості оформлення
 • Оформлення паспорта у відповідності з вимогами СНиП
 • Вартість оформлення паспорта на систему вентиляції
 • Особливості ведення паспорта на систему вентиляції

Перед проведенням пусконалагоджувальних робіт щодо вентиляційних систем готується технічний паспорт на вентиляційну систему та її складові компоненти. Паспортизація здійснюється, насамперед, для самого замовника, в технічному документі зазначаються характеристики системи і її особливості. У паспорт вносяться відомості про потужності установки і її елементах, які використовуються протягом терміну служби вентиляційної системи. Паспорт на вентиляційну систему є основним документом, який пред’являється за місцем вимоги. При проведенні різних інспекцій потрібно надати технічний паспорт на вентиляційну систему.

Припливно-витяжна вентиляція

Паспорт на припливно-витяжну вентиляцію може бути оформлений у тому чи іншому вигляді, до оформлення даного документа пред’являються певні вимоги. Компанія, організуюча пусконалагоджувальні роботи, зобов’язана у відповідності з діючими стандартами оформити технічний паспорт на систему вентиляції і заповнити його повністю. Щоб розуміти, які вимоги пред’являються до системи вентиляції і чому важливо оформляти паспорт у відповідності з діючими стандартами, необхідно розбиратися в тому, що таке технічний паспорт і для чого він потрібен.

Паспорти на системи вентиляції

Перед тим, як здати систему вентиляції в експлуатацію, необхідно провести її паспортизацію у відповідності з діючими стандартами. Якщо схема вентиляційної системи в процесі підготовки до експлуатації зазнає зміни, на таку систему вентиляції повинен бути оформлений новий технічний паспорт. Щоб система вентиляції відповідала вимогам СНиП, необхідно організувати щодо системи вентиляції аеродинамічні випробування.

В залежності від вимог паспортизації в неї можуть бути включені заходи щодо модернізації системи і її ремонту. Якщо на виробництві використовуються системи вентиляції природного типу, то стосовно них не проводиться паспортизація. Але при необхідності наявності такого документа для виробничої діяльності він оформляється в установленому порядку. Форма такого паспорта простіше, ніж для традиційної системи вентиляції. До паспорта додаються протоколи із зазначенням відомостей про ефективності системи вентиляції.

Паспорта на системы вентиляции

Паспорти на системи вентиляції

Якщо на виробництві планується використовувати систему вентиляції без мережі, для неї також не потрібно оформлення технічного паспорта. Але при використанні такої системи в технічну документацію необхідно вносити відомості про проведеному ремонті та модернізації. Зазвичай на віконні системи вентиляції і теплові завіси паспорта вентиляції оформляються у відповідності з діючими стандартами. Спрощеним зразком паспорта можна вважати і технічний паспорт на систему вентиляції, який передається при купівлі системи у продавця. Такий паспорт зазвичай доповнюється протоколами випробувань та оцінки ступеня ефективності.

При проведенні пусконалагоджувальних робіт в систему можуть бути внесені дрібні зміни або щодо системи проведені дрібні ремонтні роботи. У такому разі до відома замовника послуг монтажу доводиться технічна інформація та умови експлуатації системи. Паспорт на вентиляційну систему має необмежений термін дії. При цьому, якщо раніше оформлений документ був загублений або зіпсований, він оформляється повторно.

Якщо траса вентиляції була змінена або система зазнала серйозну модернізацію, на неї необхідно оформити новий технічний паспорт. При проведенні аеродинамічних випробувань у протоколи вносяться відомості про потужності та ефективності системи. Термін дії кожного протоколу зазвичай становить 12 місяців, таким чином, на підприємстві щорічно повинні проводитися випробування і оформлятися нові протоколи за результатами цих випробувань. Стан системи потрібно перевіряти щорічно не тільки шляхом випробувань, але і шляхом візуального огляду системи.

Організація паспортизації

Паспортизація не відноситься до будівельних процесів, тому організацією цього процесу може зайнятися будь-яка лабораторія. Між замовником послуг та виконавцем укладається офіційний договір, куди включаються основні положення. При цьому оформити паспорт на вентиляційну систему може і індивідуальний підприємець, це вигідно, оскільки знижує кількість посередників. Монтажна фірма може оформити паспорт на вентиляційну систему, як правило, в штаті таких компаній є фахівці з пусконалагоджувальних робіт.

Организация паспортизации

Організація паспортизації

Паспорт відповідності вентиляційної системи вимогам СНиП може оформити випробувальна лабораторія. У штаті таких лабораторій працюю кваліфіковані фахівці, які при проведенні тестування та оформлення дотримуються встановлені стандарти. Недолік співпраці з вимірювальними лабораторіями полягає в тому, що у них в штаті може і не бути профільних фахівців за вентиляції, які б могли повно оцінити результати тестування і сформувати певні рекомендації.

Звернутися за паспортизацією систем вентиляції можна і в спеціалізовані компанії, такі компанії мають у своєму штаті кваліфікованих фахівців з вентиляції, які готові не тільки якісно організувати випробування, але і підготувати рекомендації по їх результатами. Слід звернути увагу на те обладнання, яке використовується для організації випробувань. Ступінь похибки, якість обладнання можуть мати відхилення від норми.

Оформлення паспорта на систему вентиляції

В процесі налагодження вентиляційної системи проводяться два види робіт. При проведенні першого етапу робіт перевіряється ефективність роботи системи і здійснюється регулювання системи. За результатами даних заходів комісією з пожежного нагляду та фахівцями санепідстанції оформлюється висновок про придатність експлуатації будівлі на підставі тестів вентиляційної системи. Такі паспорти оформляються у відповідності з діючими вимогами.

Оформление паспорта на систему вентиляции

Оформлення паспорта на систему вентиляції

Після проведення першого етапу робіт, заповнені паспорти передаються замовнику разом з актами перевірки. Паспорт на систему вентиляції оформляється у двох примірниках. Один зразок паспорта залишається на зберіганні в організації, яка проводила пусконалагоджувальні випробування. Надалі можна звернутися до фахівців даної організації для отримання рекомендацій на місці на тему того, які поліпшення можуть бути внесені в систему вентиляції. Можна замовити кілька примірників паспорта та додатків про випробування для того, щоб в подальшому використовувати їх для підвищення ефективності роботи вентиляційної системи.

Аксонометричні схеми зазвичай не включаються в пакет документів про паспортизацію, але їх можна оформити для використання в своїх цілях. В органи санепіднагляду пред’являється паспорт на систему вентиляції, він служить основним документом для кожної системи вентиляції.

Особливості оформлення

Один раз у п’ять років повинні проводитися заходи, спрямовані на перевірку вентиляційної системи. Такі заходи проводяться невідкладно при втраті паспорта на систему вентиляції і в разі зміни власника об’єкта. У такому разі випробування проводяться на окремих ділянках, відомості про випробування вносяться в технічну документацію. В процесі такої перевірки організовуються випробування на предмет відповідності технологічних або санітарно-гігієнічним вимогам. Для отримання паспорта на вентиляційну систему в такому випадку потрібно провести великі роботи з випробувань.

Особенности оформления паспорта на систему вентиляции

Особливості оформлення паспорта на систему вентиляції

У звіт фахівців вносяться всі необхідні дані. Обов’язково включити в такий паспорт відомості про місцезнаходження об’єкта і внести в нього розклад перевірок. У такому документі повинні міститися такі дані:

 • Оформлений у вигляді таблиці повітрообмін;
 • Рівень шуму та інші необхідні робочі характеристики вентиляційної системи;
 • Стан повітря в приміщенні на різних етапах випробувань.

В експлуатаційну службу вирушає один примірник технічного паспорта.

Оформлення паспорта у відповідності з вимогами СНиП

При здачі об’єктів в первинну експлуатацію зазвичай оформляється паспорт на вентиляційну систему, оформлений згідно з вимогами СНиП. Паспортизація систему вентиляції повинна проводитися регулярно, тому в паспорті передбачено декілька таблиць. При кожній перевірці в технічний паспорт вносяться нові відомості про випробування.

Оформление паспорта в соответствии с требованиями СНиП

Оформлення паспорта у відповідності з вимогами СНиП

При проведенні ремонту та модернізації обладнання в технічний паспорт вноситься інформація про проведені заходи. Паспорт являє собою багатосторінковий документ, який постійно заповнюється по мірі експлуатації системи вентиляції. У паспорт вентиляційної системи включається 8 основних сторінок. Сторінки з відомостями про ремонт і модернізацію не є головними сторінками технічного паспорта на вентиляційну систему. У разі необхідності до технічного паспорту на вентиляційну систему додаються такі документи:

 • Відомості про аеродинамічних випробуваннях у вигляді протоколів;
 • Відомості про герметичності вентиляційної мережі;
 • Інформація про рівні шуму і вібрації за результатами випробувань;
 • Відомості про рівні надлишкового тиску і деяка інша інформація.

Всі результати випробувань зручно зберігати в електронній формі, це дозволяє оперативно робити виписки з технічного документа і вносити в нього відомості про проведеному ремонті і модернізації окремих вузлів. Протоколи випробувань можуть видаватися на вимогу підрядника і використовуватися для планування ремонтних робіт і робіт з модернізації встановленого обладнання.

Вартість оформлення паспорта на систему вентиляції

Для визначення вартості оформлення документації на систему вентиляції готується кошторис, яка узгоджується з замовником. При проведенні повторної паспортизації системи вентиляції можна розраховувати на отримання знижки. Зразок паспорта і вартість робіт змінюється при зміні організації, яка проводить паспортизацію. На вартість паспортизації системи вентиляції впливають такі фактори, як розміри об’єкта та мережі вентиляції, кількість встановленого обладнання. До кошторису по паспортизації можуть бути додані інші витрати, які необхідно сплатити виконавцю робіт. Якщо в процесі підготовки кошторису виявляється висока вартість робіт, оплата між замовником і виконавцем може бути проведена поетапно.

Стоимость оформления паспорта на систему вентиляции

Вартість оформлення паспорта на систему вентиляції

Особливості ведення паспорта на систему вентиляції

За ведення паспорта на витяжну або припливно-витяжну систему вентиляції відповідальність несе особа, що відповідає за експлуатацію обладнання. Такою особою може бути механік по експлуатації обладнання або підрядна організація. У паспорті на вентиляційну установку необхідно своєчасно робити відмітки про проведені ремонтних роботах і модернізації. Протоколи всіх випробувань є невід’ємною частиною будь-якого паспорта на систему вентиляції. При тривалій експлуатації системи вентиляції рекомендується зберігати останні п’ять протоколів випробувань.

Для продовження ресурсу служби вентиляційної системи потрібно постійно проводити роботи з обслуговування даної системи. До проведення даних робіт рекомендується допускати тільки кваліфікованих фахівців. Краще буде якщо вони спеціалізуються на вентиляційних системах.

Відомості про всі проведені заходи вносяться в паспорт на вентиляційну систему, при перевірці підприємства наглядовими органами перевіряється правильність оформлення технічної документації та її відповідність встановленим стандартам. На підприємстві може використовуватися кілька систем вентиляції, які можуть бути об’єднані в мережі або працювати окремо. У разі наявності єдиної мережі вентиляції потрібна наявність тільки одного паспорта на вентиляційну систему.